Etablerings­anställningar

En ny anställningsform avsedd för att få in nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden i arbete.

Vi har tidigare informerat om den överenskommelsen mellan förbunden inom Svenskt Näringsliv/LO och Unionen som kallas Etableringsanställningar –  en ny anställningsform avsedd för att få in nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden i arbete.  

Almega har skrivit under överenskommelsen, men några av LO-facken, däribland Fastighetsanställdas Förbund och Seko, har inte gjort det. Fastighets och Seko vill avvakta vad som kommer ut av parternas förhandlingar med regeringen innan de tar slutlig ställning till förslaget. Förhandlingarna med regeringen handlar bland annat om vilka statliga subventioner som ska vara kopplade till anställningarna. 

Mer information om detta kommer att komma senare i vinter.