Överenskommelse om partnerskap med Stockholms Stad

Överenskommelse om partnerskap tecknat mellan Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning och Almega Serviceföretagen

Partnerskapet innebär gemensamma åtaganden för en långsiktig och hållbar samverkan för att möta behoven av kompetens i branschen, utveckla samarbetsformer samt bidra till Stockholms stads övergripande mål; ’Ett Stockholm för alla’.

Långsiktiga partnerskap erbjuder en väg in till arbetsmarknadsförvaltningens olika verksamheter via EfAS, (Enheten för extern arbetsgivarsamverkan).