Svenska Staten fälls av EU-kommissionen

merkostnadsersättningen till Samhall bryter mot statsstödsreglerna

EU-kommissionen har fattat beslut om att svenska statens merkostnadsersättning till Samhall inte är förenlig med den inre marknaden och att man på flera punkter bryter mot regelverket.

Det var Städföretagen inom Almega, som i mars 2014 lämnade in ett så kallat klagomål till EU-kommissionen. Det är det klagomålet, anmälan, som lett fram till att EU-kommissionen fattat beslut om att svenska statens merkostnadsersättning till Samhall inte är förenlig med den inre marknaden.

Almega Städföretagen välkomnar beslutet.

Vi har i många år hävdat att statens merkostnadsersättning till Samhall leder till en osund konkurrens i städbranschen. Många av våra medlemsföretag upplever att Samhall lägger alltför låga anbud. Det riskerar att konkurrera ut privata entreprenörer med hjälp av statens pengar. Vi välkomnar därför EU-kommissionens beslut, säger Emma Unevik, ordförande i Almega Städföretagen.

EU-kommissionen fällning innebär att Sverige, senast 31 december 2018, ska genomföra en åtgärdslista på sju punkter. Det handlar bland annat om att Sverige åtar sig att utse en myndighet med särskilt uppdrag att kontrollera Samhall. EU-kommissionen pekar på att det bland annat, saknas kontrollmekanismer för eventuell överkompensation samt påtalar brister i redovisning och öppenhet. EU-kommissionen påpekar också att Konkurrensverket har befogenhet att väcka talan i domstol om de anser att Samhall inte följer den svenska konkurrenslagen.

Om Svenska staten inom ett år åtgärder de sju punkterna kommer inte Sverige att bötfällas. Städföretagen kommer inte att kompenseras retroaktivt

Det är bra att frågan nu är prövad och att EU-kommissionen varit tydlig i vilka åtgärder som måste göras från Svenska statens sida. Städföretagen kommer naturligtvis att noga följa vilka åtgärder som vidtas, och hur de fungerar i praktiken, menar Emma Unevik.

Läs hela EU-kommissionens beslut här

För kontakt med Almega Städföretagen
Ingrid Hedenvind Brask, Almegas presschef, tel: 070 400 35 09