Städtimmen

Almega Serviceföretagen har tagit fram arbetskraftskostnaden per timme utifrån de kollektivavtal vi träffar med våra motparter.

Kalkylerna gäller för timkostnad avseende städ- och servicebranschen, en s.k. städtimme.

OBSERVERA!

Beräkningarna är endast information avseende branschens fasta kostnader enligt kollektivavtal. Kalkylen omfattar inte alla kostnadsposter hos ett företag och beaktar inte heller olika former av subventioner. Beräkningarna ska inte användas som någon form av riktmärke för slutlig prisnivå.

Uppdaterad 2019-11-25
Fastighetsanställdas Förbund & SEKO 
(Serviceentreprenadavtalet)
Fastighetsanställdas Förbund & SEKO 2017-2020,
Kalkylen finns att hämta här.

Kalkylen ovan avser städare i privat verksamhet. Städar och rengör t.ex. affärer, bostäder, hotell, industrier, kontor och restauranger samt fordon som t.ex. tunnelbane- och järnvägsvagnar, fartyg och flygplan.

Uppdaterad 2019-11-25
Kommunal
 (Serviceentreprenadavtalet)
Kommunal 2017-2020, Kalkylen finns att hämta här.

Kalkylen ovan avser städare i offentlig verksamhet. Städar och rengör t.ex. badhus, skolor, sjukhus och andra vårdinrättningar.

Uppdaterad 2018-04-06
Kommunal (Hemserviceavtalet)
Kommunal 2017-2020,  Kalkylen finns här för nedladdning.

Kalkylen ovan avser utfört arbete i hemmiljö t.ex. städ, tvätt och strykning, gräsklippning, snöskottning m.m.