Ny rapport – Släpp fram jobben!

Almega Serviceföretagen släpper ny arbetsmarknadspolitisk rapport lagom till att Almedalsveckan börjar. Syftet med rapporten ”Släpp fram jobben” är att hjälpa fler beslutsfattare att få upp ögonen för den potential som våra medlemmar har. Genom att identifiera det som hindrar branschen från att växa hoppas vi uppmuntra till reformer som gör det möjligt för våra medlemmar att släppa fram ännu fler jobb. Längst ner på sidan hittar du rapporten i PDF-format. I Almedalen kan du hämta ett fysiskt exemplar i vår monter på Hamngatan.

– Nästa regering, oavsett vem som leder den, borde satsa på riktiga förslag som låter jobbskaparna släppa fram fler jobb. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte fungerar är meningslöst. Politiker kan inte skapa några jobb, men de kan ge företagen möjligheten att göra det, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert Almega Serviceföretagen.

Det har länge varit svårt för utrikes födda att ta sig in på arbetsmarknaden. Trots att Sverige i flera års tid befunnit sig i en stark högkonjunktur kvarstår utmaningen. De ekonomiska och sociala kostnaderna som följer av situationen är höga. För att bryta utvecklingen krävs kraftfulla åtgärder som främjar framväxten av nya arbetstillfällen. De arbetsintensiva tjänstenäringarna har historiskt varit mycket framgångsrika i att sysselsätta utrikes födda. Servicebranschen, där 55 procent av medarbetarna är födda i ett annat land än Sverige, har länge varit en av de mest mångkulturella branscherna i landet. Det är också i servicebranschen som många av framtidens arbetstillfällen kan växa fram. Få andra branscher har lika låga trösklar som servicenäringen.

I rapporten beskrivs de utmaningar och hinder som servicebranschen står inför, men också den potential som finns i branschen. Almega Serviceföretagens medlemmar sysselsätter i dag cirka 54 000 personer. Med rätt åtgärder och reformer skulle den siffran kunna öka betydligt.

Kortfattat handlar våra förslag om följande.

  • Riktiga jobb i stället för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
  • Stärk kvaliteten i offentliga upphandlingar.
  • Stärk språkundervisningen för nyanlända.
  • Låt regelverken främja nya arbetstillfällen.

Släpp fram jobben! – PDF.