”Låt servicebranscherna skapa jobb och bidra till integration”

 

”Istället för att fokusera på ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder borde nästa regering, oavsett vem som leder den, satsa på förslag som låter jobbskaparna släppa fram fler jobb”, skriver Azita Shariati, VD Sodexo Sverige och ordförande i Almega Serviceföretagen, och Ari Kouvonen, näringspolitisk expert vid Almega Serviceföretagen, på SVT Opinion.

Politiker kan inte skapa några jobb, men de kan ge företagen förutsättningarna att göra det, skriver Shariati och Kouvonen.

I rapporten ”Släpp fram jobben” presenterar Almega Serviceföretagen fyra konkreta förslag som gör att politiken kan låta serviceföretagen släppa fram fler jobb. Bakgrunden är också en egen undersökning som vi låtit göra mot våra medlemsföretag, tillsammans med Demoskop.

– Nyanlända står idag utanför en arbetsmarknad med alltför höga trösklar. Servicebranscherna har samtidigt visat att vi kan sysselsätta just dessa grupper. Branscherna sysselsätter redan 54 000 personer, och 55 procent av dem, 29 700 personer, är utrikesfödda. Det är en ökning med hela elva procentenheter sedan 2010. Mycket är förstås tack vare RUT-avdraget som fått branschen att växa sedan 2007, menar Shariati och Kouvonen.

– Det är inte byråkrater som skapar jobb, men de kan låta oss släppa fram jobben om vi får möjligheten att göra det. Vi kan vara en del av integrationslösningen, låt oss vara det, avslutar Shariati och Kouvonen.

Läs hela artikeln på SVT Opinion genom att klicka här!

Få tillgång till rapporten ”Släpp fram jobben” här!