Seminarium om den nya standarden INSTA 800 – 8 oktober

Välkommen på seminarium 8 oktober om den nya standarden INSTA 800 Städkvalitet – System för fastställande och bedömning av städkvalitet

Välkommen på seminarium om den nya INSTA 800! Sedan 2016 har SIS TK 314 Kvalitet i städning deltagit i ett nordiskt arbete i syfte att uppdatera INSTA 800. Arbetet resulterade i en ny standard som publicerades den 5 september 2018. Under detta seminarium får du bl.a. höra om skillnaderna mellan den nya och förra versionen av INSTA 800, och inte minst indelning i två standarder med INSTA 800 – Del 1: System för fastställande och bedömning av städkvalitet och INSTA 800 – Del 2: Certifiering på företags- och personnivå vid användande av SS-INSTA 800-1 – Krav avseende certifikat och överensstämmelse.

Program för seminariet

-09:00-09:30 förmiddagsfika;

– 09:30-10:00 Ari Kouvonen, ordförande i SIS/TK 314 Kvalitet i städning och TK 349/AG 2 Städning för vården, presenterar SS-INSTA 800-1:2018 och SS-INSTA 800-2:2018;

– 10:00-10:30 Jörgen Wyke, projektledare på SIS och medlem i SIS:s granskningsgrupp, talar om hur anledningen till att standarden delades i två delar;

– 10:30-11:00 diskussion om den nya standardens innebörd för städbranschen;

– 11:00-11:30 Yacine Slamti, projektledare på SIS med ansvar för SIS/TK 314 Kvalitet i städning, talar om nya arbeten inom SIS TK 314 Kvalitet i städning;

– 11:30-12:15 Lunch;

Praktisk information:

Seminariet hålls på SIS vars kontor ligger på Solnavägen 1E (invid Torsplan). Du tar dig lätt till oss med tunnelbana, buss eller pendeltåg (se länken). På plan 9 finns vår moderna konferensanläggning, och det inbokade mötesrummet heter Bruhn.