Shariati: ”Låt oss bidra till integrationen”

Istället för att fokusera på ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder borde nästa regering satsa på förslag som låter jobbskaparna släppa fram fler jobb. Det skriver representanter för Almega Serviceföretagen, i Borås Tidning.

Inom städföretagen, facility management-företagen, i saneringsbranschen och hemserviceföretagen skapas framtidens jobb.  I stället för att fokusera på ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder borde nästa regering satsa på förslag som låter jobbskaparna släppa fram fler jobb.

Nyanlända står idag utanför en arbetsmarknad med alltför höga trösklar. Servicebranscherna har samtidigt visat att vi kan sysselsätta just dessa grupper. Branscherna sysselsätter redan 54 000 personer, och 55 procent av dem, 29 700 personer, är utrikesfödda. Vi är stolta att företräda en av Sveriges mest mångkulturella branscher, och vet som vad som krävs för att få den att växa.

I vår rapport ”Släpp fram jobben” presenterar vi fyra policyförslag som möjliggör att vi kan skapa fler jobb. Grunden till rapporten är delvis en undersökning som vi låtit göra mot våra medlemsföretag, tillsammans med Demoskop.

1. Hela 60 procent av medlemmarna upplever att dåligt genomförda upphandlingar är ett ganska eller mycket stort problem. Offentliga upphandlare måste sluta fokusera på lägsta pris i upphandlingar, och i stället fokusera på kvalitet. En välmående bransch med seriösa företag är grunden för dess fortlevnad. Men genom att pressa priserna så pressar man löner, arbetsvillkor och annat som främjar alla andra företag än de seriösa.

2. Fler offentliga aktörer skulle behöva överlåta tjänster på privata utförare. Det gäller exempelvis sjukhus där man genom att upphandla driften, det som i branschen kallas facility management, inkluderar allt från städning till fastighetsskötsel. Outsourcing har också en stark integrationspotential. Studier som Almega har gjort visar att kommuner med hög konkurrensutsättning av sin verksamhet också har en högre sysselsättningsgrad bland utom- europeiskt födda.

3. Enligt 80 procent av företagen är rekrytering ett stort problem. Alldeles för mycket pengar spenderas på meningslösa åtgärder. Vi föreslår därför att Arbetsförmedlingen konkurrensutsätts och att privata arbetsförmedlare ska belönas när de väl förmedlar jobb.

4. 54 procent av företagen anser att regelkrångel är ett ganska eller mycket stort problem. Snårig byråkrati, föråldrad arbetsrätt och avsaknaden av en större regelförenklande process och dialog med näringslivet saknas. Regelkrånglet måste bort, och politiken måste lyssna på företagen.

Politiker kan inte skapa några jobb, men de kan ge oss förutsättningarna att göra det. Vi vill vara en del av integrationslösningen, låt oss vara det.

Azita Shariati, vd Sodexo Sverige, ordförande Almega Serviceföretagen.

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert Almega Serviceföretagen.