Nu händer det: SRYs Yrkesbevis nivåplacerad!

I år har beslutet kommit om att SRY får nivåplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Beslutet är glädjande för alla oss som jobbar så hårt med SRY!

Myndigheten för yrkeshögskola beslutar att kvalifikationen SRY:s yrkesbevis inom Städservice uppfyller kraven i förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande och att den därmed kan inplaceras i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Efter många års arbete belönar sig nu det hårda arbete som vi, representanter från branschen och arbetsmarknadens parter, har lagt ner i yrkesnämnden.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar att kvalifikationen SRY:s yrkesbevis inom Städservice ska inplaceras på nivå 4 i Sveriges referensram för kvalifikationer. Beslutet om inplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer är giltigt i tio år, från dagens datum till och med 2027-12-29.

Läs mer om det på SRY:s hemsida!