Informationsmöte inför medlemskap i Service­företagen

För dig intresserad av medlemskap bjuder vi en gång i månaden in till informationsmöte i Stockholm.

Vi vänder oss till dig, i företagsledande ställning och berättar om vad ett medlemskap i någon av Serviceföretagens branscher innebär för dig och ditt företag. Tillsammans med våra experter på kollektivavtal, försäkringar och branschverksamhet går vi igenom:

•En kort presentation av Almega och den service du som arbetsgivare och företagare erhåller genom medlemskapet

•Bransch- och påverkansarbetet inklusive auktorisationen (Auktoriserat Serviceföretag)

•De kollektivavtalade försäkringssystemen

•De obligatoriska kollektivavtalen

Pris

0 exkl moms för medlemmar / 0 exkl moms för icke-medlemmar