Murguz: Smutsiga skoltoaletter dyrt i längden

År 2015 gjorde Lilla Aktuellt en enkätundersökning som visade att 7 av 10 elever ofta eller ibland håller sig för att de tycker skoltoaletterna är äckliga. Riskerna med att hålla sig från att kissa är allmänt kända vid det här laget. Det kan leda till urinvägsinfektion, inkontinens och i värsta fall sprängd blåsa, skriver gästskribent Anela Murguz, debattör och ledarskribent.

Dessa symptom är dessutom något vanligare bland kvinnor än bland män och det är betydligt enklare för män att tömma sin blåsa i smutsiga toaletter än vad det är för kvinnor. Under Almedalsveckan uppmärksammade Almega hur en skoltoalett kan se ut när den inte städas tillräckligt ofta. Sådana toaletter är tyvärr snarare en regel än ett undantag.Trots det beslutade Borås stad tidigare i år att minska städningen i kommunens skolor i besparingssyfte då grundskolenämnden har en ansträngd budget. Rent konkret innebar det att klassrummen numera skulle städas varannan dag i stället för varje dag.

Detta avviker från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor och fritidshem som rekommenderar städning varje dag. Särskilt märkligt är beslutet med tanke på den evidens som finns om sambandet mellan rena miljöer och trygghet. I en smutsig och stökig omgivning ökar nämligen benägenheten att bryta mot diverse normer.

Vidare påverkas också arbetsbelastningen för lokalvårdare av sådana besparingsåtgärder. Borås lokalvårdare ska nu hinna rengöra dubbelt så mycket smuts på hälften av tiden. När Borås Tidning i ett reportage följde några lokalvårdare blev resultatet av besparingen föga förvånande nog en mer slitsam arbetsmiljö och smutsigare lokaler.

Många kommuner svettas med att få budgeten att gå ihop. Men att låta prisjakten gå ut utöver elevers och lokalvårdares arbetsmiljö är inte långsiktigt hållbart. Det kommer inte bara resultera i smutsiga skolor, de kommer med större sannolikhet vara stökigare också.

Anela Murguz, debattör och skribent.