Har Thorwaldssson koll på sina egna projekt?

”I städbranschen är det samma problem. Jag har haft stora svenska städbolag på mitt rum som säger att de förlorar kontrakt. Det blir illojal konkurrens mot dem och de har redan ganska små marginaler.”

I slutet av november var det så LO:s ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, uttalade sig i Dagens Industri om behovet av ytterligare översyn mot städbranschen. Detta eftersom den enligt LO-ordföranden verkar domineras av oseriösa företag. Enligt Thorwaldsson krävs en femdubbling av antalet gryningsräder. Men har LO-ledningen själva koll på vilka samverkansprojekt de ingår i för en seriös bransch.

Vi tycker, precis som LO, att det är viktigt med en seriös bransch där företagen följer lagen, marknadens spelregler och inte snedvrider konkurrensen genom fulspel. Just därför är det olyckligt att Thorwaldsson uttalar sig så svepande om branschen, och kräver just en femdubbling av antalet gryningsräder. Den svenska modellen handlar om samarbeten mellan parterna, och det bör rimligen reflekteras på vår kamp mot oseriösa företag. Faktum är att vi redan idag har en rad olika samarbeten på det här området som vi borde fördjupa och utveckla, istället för att ropa om en oseriös bransch och krav på fler gryningsräder.

För det första har vi ett utpräglat auktorisationsprogram i vars nämnd såväl Fastighetsanställdas Förbund som Kommunalarbetareförbundet ingår. Auktorisationen till företag omprövas årligen men också vid löpande kontroller. Den innefattar bland annat krav på kollektivavtal, skuldfrihet och ID-kort(Service-ID eller ID-06) för de anställda, som garant mot svartarbete. En majoritet av våra medlemsföretag är visserligen inte auktoriserade, men en majoritet av medarbetarna i våra medlemsföretag är anställda i företag som är auktoriserade. Att därför beskriva branschen som präglad av oseriösa bolag är oseriöst i sig.

Dessutom är Almega Städföretagen med och driver policygruppen Städbranschen i Samverkan där vi jobbar tätt ihop med såväl fackförbund som myndigheter för en ren städbransch. Mot bakgrund av just det har vi också bjudit in Karl-Petter Thorwaldsson till vårt möte i januari, ifall han vill veta mer om det hans LO-förbund och vi gör tillsammans i kampen mot oseriösa företag.
Men viktigast av allt handlar om att inte svartmåla branschen, utan lyfta fram bra, seriösa företag som bidrar till integrationen, skapar jobb och möjligheter på arbetsmarknaden. De flesta företag är sådana företag; produktiva innovatörer som varje dag kämpar för ett bättre Sverige tillsammans med sina medarbetare. I det läget handlar det om att främja hjältarna, inte ropa om vargen när vi redan har samarbeten för att motverka skurkarna.

Andreas Eriksson, Serviceföretagen.