3 av 4 rut­företag kommer nyanställa

Pressmeddelande 1 juli 2019

Idag återställs taket för rutavdraget till 50 000 kronor. 3 av 4 rutföretag säger att de kommer nyanställa till följd av höjningen, visar en ny undersökning som Almega Hemserviceföretagen genomfört.

̶  Höjningen av rutavdraget innebär att många fler får möjligheten att gå till jobbet. Branschen är en integrationsmotor med 57 procent utrikes födda. Många är kvinnor som har en svag anknytning till arbetsmarknaden, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Den 1 juli återställs taket för rutavdrag till 50 000 kronor per person och år. Tidigare var avdraget på 25 000 kronor. Ökningen gör att 3 av 4 företag (74,5 procent) i arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen säger att de kommer nyanställa. Nästan lika många (75,5 procent) beräknar att omsättningen kommer att öka till följd av höjningen.

̶  Höjningen gör att fler kunder kan välja ett seriösare hemserviceföretag med kollektivavtal och med bättre arbetsmiljö för de anställda, istället för att jaga lägsta pris, säger Pernilla Enebrink.

Hundpassning, matlagning och bortforsling av trädgårdsavfall är några av de tjänster som företagen önskar skulle ingå i rut-avdraget i framtiden. I november 2020 ska en utredning ge förslag på nya områden som kan ingå i rutavdraget i framtiden.

Höjningen till 50 000 kronor i rutavdrag per person och år innebär en återgång till samma nivå som innan 2016.

För mer information, kontakta gärna:
Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Städföretagen
073-042 90 37, pernilla.enebrink@almega.se

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen har genomförts under juni 2019. Enkäten har besvarats av 51 medlemsföretag i Almega Hemserviceföretagen.

 

DIAGRAM

  1. Hur många nyanställningar kommer ni att göra tack vare utvidgningen av rut-avdraget?

 

  1. Förväntar ni er en ökning av omsättning en? Hur stor?

FAKTA OM RUTAVDRAGET

  • “Rut” står för rengöring, underhåll och tvätt.
  • Du får ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för den hushållsnära tjänsten.
  • Du som köper ruttjänster ansöker inte om avdraget, utan Skatteverket betalar direkt till den som utför arbetet.
  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt 50 000 kronor per person och år.
  • Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.
  • Rut-sektorn sysselsatte cirka 34 000 personer under 2018, vilket är en ökning med 9 procentenheter sedan 2017.
  • Nästan 1 miljon svenskar använde rutavdraget under 2018.

Källa: Skatteverket

 

OM ALMEGA HEMSERVICEFÖRETAGEN

Vi samlar 255 hemserviceföretag som tillsammans har cirka 4 000 anställda. Alla våra medlemsföretag har kollektivavtal med pension och försäkringar. Rut-avdraget har hjälpt oss skapa över 30 000 nya och vita jobb i sektorn.  Vi är en enkel väg in på arbetsmarknaden och som leder vidare. Över hälften av de anställda är utrikes födda och många är kvinnor som har haft en svag anknytning till arbetsmarknaden.

Almega Hemserviceföretagen arbetar för att stärka branschen och sprida kunskap om företagens bidrag till samhället.