1 miljon till utveckling av SRY

Vi har tilldelats 1 miljon kronor från Tillväxtverket och går själva in med 200 000 kronor för att utveckla SRY. Målet är en mer målgruppsanpassad och digital version som hjälper utrikes födda kvinnor (det är ur den potten som pengarna kommer) att komma i arbete inom servicebranschen. Vi tillsätter nu en mindre grupp av representanter från medlemsföretag som kan bistå med kunskap så att den nya ”versionen” ligger nära behoven så att vi säkerställer god kvalitet. Syftet är att bidra till integrationen och säkerställa kompetensförsörjningen i branschen.