Service­företagen rekryterar PR-expert

Jessica Forss Katz kommer senast från byrån Springtime-Intellecta som Public Affairs specialist, och träder nu in i rollen som näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen. Med fokus på att främja städ-och servicebranschens villkor, samt arbeta för att höja branschens status, ser Jessica fram emot att ta sig an medlemsföretagens frågor och sätta ljus på den framtidsbransch städ- och service faktiskt är.

Berätta om din bakgrund, vad har du tidigare arbetat med?

Jag är en statsvetare med stort samhällsengagemang som haft förmånen att arbeta med många olika viktiga samhällsfrågor i mina tidigare roller. Jag har bland annat arbetat med strategisk kommunikation och Public Affairs i uppdrag för myndigheter, kommuner och företag inom olika branscher. Bakom mig har jag två examina inom statsvetenskap från Uppsala universitet och Försvarshögskolan.

Varför valde du att söka dig till Almega Serviceföretagen?

Jag har länge velat arbeta med påverkansarbete för en framtidsbransch. Rollen som näringspolitisk expert ger mig möjlighet att lära känna städ- och servicebranschen och att föra samman behov och önskemål som branschen har med politikens agenda och arbetssätt. Branschen växer och gör på många sätt att samhället i stort fungerar. Dessutom skapar den många arbetstillfällen som får in personer som annars skulle ha befunnit sig längre från arbetsmarknaden.

Vad kommer du arbeta med hos Almega Serviceföretagen?

Jag kommer arbeta med att främja branschens villkor med hjälp av framför allt opinionsbildning och påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare när det gäller frågor som sund konkurrens, kompetensförsörjning och integration.

Har du någon erfarenhet som du tror att du kommer ha mycket nytta av i din nya roll?

Främst tror jag att erfarenheterna som kommunikationsrådgivare, handläggare på myndigheter och ledarskribent har gett mig en bred förståelse för samhällskroppen, och hur man från olika perspektiv kan bedriva påverkansarbete gentemot beslutsfattare. När jag var yngre arbetade jag med service på olika sätt, med allt från att sälja korv och glass till att servera och diska på restaurang och äldreboende.

Vad ser du för utmaningar med servicebranschen?

Tre viktiga utmaningar handlar om att se till att oseriösa företag inte blir företrädare för branschen, och att tydliggöra våra medlemmars roll som främjare av schyssta villkor och konkurrensneutralitet samt att motverka arbetslivskriminalitet bland servicebranscher i stort.

Hur tror du att vi kan arbeta framåt för våra frågor, för att stärka branschen ytterligare?

Jag tror att det är viktigt att ha örat mot marken och lyssna in branscherna, samtidigt som man har en förståelse för politik, media och kommunikation. Mycket handlar om att följa med i politiska diskussioner och se till att alla våra kommunikativa och andra påverkansaktiviteter har samma budskap.