årsmöte

Välkommen till Almega Städ­företagens årsmöte

Program Årsmöte 2019

13.00
Mötet öppnas
Emma Unevik, ordförande Almega Städföretagen

Presentation av förslag till val av styrelse och valberedning
Marcus Lindström

Branschfrågor
Konkurrensen från Samhall
Aktuell näringspolitik
Strategi för påverkan och kommunikation
Pernilla Enebrink och Ari Kouvonen

Aktuella arbetsgivarfrågor
Snabbhantering av arbetstillstånd, förändringar i arbetsrätten m m
Marcus Lindström

Årsmöte
Val av årsmötesordförande och två justeringspersoner
Beslut om avgifter
Val av styrelse
Val av valberedning
Övriga ärenden hänskjutna till årsmötet

14.45
Avslutning med kaffe

 

Anmäl dig

Tid

  

Plats

Näringslivets hus
Storgatan 19 (1tr)