Almega Städ­företagens Årsmöte 16 april

Styrelsemöte

Medlemsföretagen i Almega Städföretagen och fönsterputsföretagen,

Ni inbjuds härmed till vårt årsmöte, som äger rum den 16 april kl 13.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Program

Kl 13.00 Mötet öppnas

  • Inledning, Emma Unevik, ordförande
  • Presentation av förslag till val av styrelse och valberedning

Avtalsrörelsen 2020

Senaste nytt från avtalsförhandlingarna, Marcus Lindström, Almega Städföretagen

Branschfrågor

Aktuella näringspolitiska frågor för städbranschen, Pernilla Enebrink och Ari Kouvonen, Almega Städföretagen

Årsmöte

  • Val av årsmötesordförande och två justeringspersoner
  • Justering av röstlängd
  • Beslut om avgifter
  • Val av styrelse
  • Val av valberedning
  • Övriga ärenden hänskjutna till årsmötet

Övriga frågor

Avtackning av styrelseledamot Kent Norberg, Norrlands Miljövård

14.30 (ca) Kaffe och mingel

 

OBS! Anmälans ska ske senast 7 april

Anmälan