Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och Covid-19

Almega får många frågor kopplat till coronaviruset. För att förenkla för dig som arbetsgivare har vi därför samlat de vanligaste frågorna på samma ställe. Uppdateringar sker löpande så att frågorna och svaren ska vara aktuella. Läs mer på Almegas hemsida om våra tips och råd kring arbetsmiljöansvaret kopplat till det nya COVID-19

I Arbetsgivarguiden (krävs inloggning) hittar du Almegas kompletta lista på frågor och svar kring hur du som arbetsgivare ska hantera oron på arbetsplatsen kring coronaviruset.

Serviceföretagen får också många frågor som är specifika för vår bransch. Mycket har med kontraktsfrågor att göra. Exempelvis vad händer när kunder vill avbryta leveranser och avtal med kort varsel. En vanlig fundering är om en kund kan hänvisa till force majeure och därigenom frånträda kontraktet omedelbart och därmed betalningsansvaret.

Serviceföretagens generella bedömning är att force majeure inte är aktuellt vid frivilliga nedstängningar som saknar grund i myndighetsbeslut. Om en total nedstängning av samhällsfunktioner skulle ske i enlighet med regerings- eller myndighetsbeslut där exempelvis alla skolor stängs kan möjligtvis force majeure komma att aktualiseras.

Vi kommunicerar löpande med er kring information om detta via utskick som Almeganytt, på vår webb och du kan också ringa till oss.

 

Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker