Hitta ditt auktoriserade hemservice­företag

Som kund kan det vara svårt att hitta ett seriöst hemservice­företag i detta myller av aktörer. Att företaget har kollektivavtal är naturligtvis ett bra sätt att säkerställa att företagets anställda får avtalsenlig lön, pensioner och har försäkringar. Men det finns också auktoriserade hemservice­företag.

För att underlätta ytterligare för dig som kund har vi samlat alla våra auktoriserade hemservice­företag på en plats. De auktoriserade företagen kontrolleras extra noga av auktorisationsnämnden där företrädare för arbetsgivare och fack finns representerade. Företagen granskas utifrån bland annat ekonomi, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Auktorisationen måste sökas årligen.

Lycka till med din nya hemserviceleverantör!