Vårt erbjudande

Almega Service­företagen arbetar aktivt för att hjälpa dig bli en bättre arbetsgivare och företagare. Det betyder att vi tar fram verktyg och tjänster som du kan ha nytta av i din vardag.

Allmänna kontraktsvillkor

Du som är medlem kan hämta kontraktsvillkor för att skriva korrekta och professionella avtal med dina kunder.

Läs mer

Almega utbildar – kurser och utbildningar

Almega erbjuder varje termin kurser och utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö, kollektivavtal och lönebildning. Vi erbjuder även företags­anpassade utbildningar som skräddarsys efter era önskemål.

Läs mer och anmäl dig

Auktoriserat Service­företag – vår auktorisation

Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte och anseende genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

Läs mer

Företagsförsäkring

Almega Service­företagen har tillsammans med Allians Försäkringsmäklare arbetat fram en förmånlig företagsförsäkring för dig som har företag inom serviceentreprenad­företag.

Läs mer

Index

Som en medlemsförmån tar Almega Service­företagen tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) fram städ- och saneringsindex (industri, skade) två gånger per år.

Läs mer

ServiceID

ServiceID är ett identitetskort som har instiftats av Almega Service­företagen för att säkerställa seriös bransch.

Läs mer

 

Bli medlem!

Läs mer