Vårt erbjudande

Almega Service­företagen arbetar aktivt för att hjälpa dig bli en bättre arbetsgivare och företagare. Det betyder att vi tar fram verktyg och tjänster som du kan ha nytta av i din vardag.

Allmänna kontraktsvillkor

Du som är medlem kan hämta kontraktsvillkor för att skriva korrekta och professionella avtal med dina kunder.

Läs mer

Almega utbildar – kurser och utbildningar

Almega erbjuder varje termin kurser och utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö, kollektivavtal och lönebildning. Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar som skräddarsys efter era önskemål.

Läs mer och anmäl dig

Auktoriserat Service­företag – vår auktorisation

Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte och anseende genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

Läs mer

Företagsförsäkring

Almega Service­företagen har tillsammans med Allians Försäkringsmäklare arbetat fram en förmånlig företagsförsäkring för dig som har företag inom serviceentreprenad­företag.

Läs mer

Index

Som en medlemsförmån tar Almega Service­företagen tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) fram städ- och saneringsindex (industri, skade) två gånger per år.

Läs mer

ServiceID

ServiceID är ett identitetskort som har instiftats av Almega Service­företagen för att säkerställa seriös bransch.

Läs mer

Visma Commerce

Ramavtal mellan Visma Commerce och Almega Service­företagen (medlemmar)
– Informationstjänster  för offentlig upphandling.

Läs mer

Bli medlem!

Läs mer