FM-företagen

FM-företagen

Almega FM-företagen är en del av Almega Service­företagen som organiserar städ-och service­företag med huvudsaklig affärsidé att utföra städ-, sanering och hemservice gentemot privat och offentlig verksamhet. Almega FM-företagen sysselsätter närmare 20 000 årsanställda och omsätter närmare 15 miljarder kr.

Vi bidrar till samhället genom att skapa arbetstillfällen för unga och personer med utländsk bakgrund – grupper som generellt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Fortsatt tillväxt förutsätter dock samhällsförändringar och större insikt om branschens betydelse.

FM-branschen uppskattas årligen omsätta över 200 miljarder kronor och vi ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt
– 30 000 nya jobb fram till år 2025.