Välkommen till en växande bransch

Facility management företagen (FM) är en växande framtidsbransch
– 30 000 jobb fram till 2025

FM-branschen uppskattas årligen omsätta över 100 miljarder kronor och vi ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt – 30 000 nya jobb fram till år 2025.

Vi bidrar till samhället genom att skapa arbetstillfällen för unga och personer med utländsk bakrund – grupper som generellt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Fortsatt tillväxt förutsätter dock samhällsförändringar och större insikt om branschens betydelse.

FM- rapporten 2016

Facility Management (FM) är en stor, men dold bransch i Sverige samtidigt som just Sverige är ett av de mest utvecklade länderna inom FM. Almega FM- företagen och bransch­organisationen IFMA har i samarbete tagit fram en rapport där siffror och statistik för branschen redovisas på ett sätt som inte tidigare gjorts.

Läs mer och ladda ner rapporten här