Fakta om branschen

Frågor och svar

   Rapporter

 

   EFCI-trend­rapport

Den europeiska städ­branschen har vuxit enormt under tjugo års tid. Idag har den en omsättning på 107 miljarder euro och sysselsättningen har ökat med 80 procent. Branschen sysselsätter 4 miljoner människor. Rapporten presenterar utvecklingen i branschen från olika perspektiv, samt relevant statistik.