Välkommen till en växande bransch

Hemservice är en växande bransch som underlättar människors vardag genom att erbjuda hushållsnära tjänster till privatpersoner och företag

Hushållsnära tjänster – RUT

Tack vare rut-avdraget har efterfrågan på hushållsnära tjänster ökat stadigt i snart tio år. Detta har i sin tur lett till många nya jobb, inte minst för människor som tidigare haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är jobb som vuxit fram utan några sänkta löner, subventionerade anställningar eller konstlade traineetitlar.

Mer information

Pressmeddelande RUT- Diagram

Ett HEM- avdrag för all HEM- tjänster

Rut-avdraget har gett 30 000 nya jobb

Samverkan

En kontinuerlig samverkan skall ske inom Almega och Svenskt Näringsliv gällande avtalsförhandlingar och näringspolitik. Det gäller även inom de europeiska bransch­organisationer, där Almega Hemservice­företagen är medlemmar i EFCI – European Federation of Cleaning Industries.