Hemservice­företagen

Almega Hemservice­företagen

Vi arbetar för ett bättre företagsklimat och stärker arbetsgivare, så att välmående företag kan släppa fram fler jobb.
Vi är bransch- och arbetsgivar­organisationen för landets service­företag som jobbar med hushållsnära tjänster.

Professionell hemservice

Hemservice är en växande bransch som underlättar människors vardag, genom att erbjuda hushållsnära tjänster till privatpersoner och företag.
Att arbeta med hemservice är ett hantverk som kräver stor kunskap och många servicemedarbetare genomgår intern­utbildning för att kunna utföra tjänsterna professionellt.
Syftet med boken Professionell hemservice är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke och samtidigt lyfta fram betydelsen av hemservice idag.
Boken ger grundläggande kunskaper i de olika uppgifter som en servicemedarbetare utför utifrån kundens, arbetsgivarens och sina egna behov. Boken tar upp viktiga områden som etik, sekretess, service och kvalitet, olika sätt att underlätta vardagen för kunden samt teamarbete. Den ger också en god inblick i affärsmannaskap, arbetsmiljö, ergonomi, friskvård och säkerhet.
Boken kan användas i samband med utbildning, men också som uppslagsbok för den nyfikne som vill lära sig mer.

 

Vill du beställa boken kan du göra det via vår webbshop

Samverkan

En kontinuerlig samverkan skall ske inom Almega och Svenskt Näringsliv gällande avtalsförhandlingar och näringspolitik. Det gäller även inom de europeiska bransch­organisationer, där Almega Hemservice­företagen är medlemmar i EFCI – European Federation of Cleaning Industries.