RUT-fakta

Här finns rapporter samt bilder som är fria att använda på Facebook, Twitter och andra sociala medier.

Lägesrapport Q3:

Rut-branschen har stannat av på grund av politiska beslut
(2016-11-14)

Almega rapport:

Ett HEM-avdrag för alla HEM-tjänster 
(2016-10-20)

Fler infografiker hittas nedan.