Almega Serviceföretagen i unikt samarbete med Stora Branschgruppen

Bakom filmen ”Skattebrott – ett hot mot vår demokrati ” står ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund.


Ari Kouvonen, Näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen:

"Det är viktigt att upplysa om ”någonting som finns, men inte syns”- ekonomiskt brottslighet. Därför är det givet att Almega Serviceföretagen deltar i samarbete med myndigheter och arbetsgivarorganisationer med förebyggande arbete mot ekonomiskt brottslighet."
 

Se filmen: "Skattebrott - ett hot mot vår demokrati"


Det här är Stora branschgruppen

Stora branschgruppen arbetar för att finna fungerande lösningar som leder till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Arbetet syftar till att möjliggöra för en arbetsmarknad med schysta villkor för både företagare och anställda. I branscher med osund konkurrens ökar risken för ekonomisk brottslighet i form av skatt- och bokföringsbrott. Läs mer