Almegas upphandlingsdag 2016

Almega har tillsammans med sina förbund- och branschorganisationer glädjen att åter arrangera en upphandlingsdag den 15 april 2016.


Upphandling är många gånger en komplicerad historia och politiker i både kommuner och regering vill gärna använda upphandling för sina syften. Almegas upphandlingsdag syftar till att hjälpa tjänsteföretag att göra bra affärer på den offentliga marknaden.

Läs mer och anmäl dig här