Är det lämpligt med privata städföretag på förskolor?

Vänsterpartiet i Umeå undrar i en interpellation till kommunfullmäktige: Är det rimligt att privata företag vistas och har tillgång till lokalerna för våra minsta barn?

Vänsterpartiet argumenterar mot att städningen ska läggas ut på entreprenad och exemplifierar med bland annat vikten av god arbetsmiljö, säkerhet och kontroll. Vänsterpartiet undrar också om de privatanställda städarna finns med i belastningsregistret. Sistnämna fråga kan besvaras med att lagen om registerkontroll av personal som arbetar i förskolor m.m. gäller såväl privatanställda som egen regi-anställda.

Interpellationen väcker en rad frågor. Exempelvis: Vilka belägg har (V) för att privatanställda städare skulle begå fler brott än offentliganställda? På vilket sätt blir arbetsmiljön sämre om privatanställda sköter städningen? Gäller det också när, vilket är ganska vanligt, städföretagen tar över anställda direkt från kommunen?

Almega Städföretagen deltar gärna i debatten om för- och nackdelar, styrkor och brister med offentlig upphandling av städtjänster. Men debatten måste vara saklig och seriös. Vänsterpartiet i Umeå har i det avseendet mycket att bevisa.

Interpellationen i sin helhet:
Mötesbok Kommunfullmäktige 2016-03-29 s. 13-15 (pdf, 16,9MB)


Marcus Lindström, branschansvarig Almega Städföretagen