Årsmöte Almega Hemserviceföretagen 2016

Välkommen till Almega Hemserviceföretagens årsmöte tisdagen den 17 maj kl. 10.00 – 12.00!

Datum & tid
Tisdagen den 17 maj 2016, 10.00- 12.00

Plats:
Almegas lokal Naven, Sturegatan 11

Program
10.00 Mötet öppnas

  • Inledning
  • Val av mötesordförande och justerare
  • Presentation av förslag till styrelse

Årsmöte

  • Uppföljning av branschavgift
  • Serviceföretagen
  • Aktuella branschfrågor
  • Aktuella arbetsgivarfrågor
  • Val av styrelseledamöter
  • Övriga ärenden hänskjutna till årsmötet

Avslutning

Pris
Deltagandet i årsmötet är gratis

Anmälan
Anmäl dig här senast den 10 maj.

Avbokning och frågor
Kontakta Elisabeth Östergren på telefon 08-762 69 76 eller via mail elisabeth.ostergren@almega.se