Intensivt skede i avtalsförhandlingarna

Serviceentreprenadavtalet löper ut den 31 maj och förhandlingarna om ett nytt avtal har gått in i ett intensivt skede.

De stora förhandlingsdelegationerna, Fastighets och Seko, träffades torsdag- fredag förra veckan och nya förhandlingsdatum är utsatta till den 30-31 maj.

Parterna står fortfarande ganska långt ifrån varandra, främst gällande löneökningarnas storlek.