FM- företagen experter på kringtjänster i vården


På dagens DN debatt skriver företrädare för Liberalerna (L) om utmaningarna inom vård och omsorg och ett återinförande av vårdbiträden för att effektivisera arbetet och skapa ett bättre klimat för vårdpersonal och patienter.

Detta ligger helt i linje med ett av FM-företagens huvudbudskap: Ett frigörande av resurser i välfärden. Genom att sköta kringtjänster såsom städ, matservering och tvätt frigörs tid för sjukvårdspersonalen att ägna sig helt åt det viktiga arbetet de är utbildade för, att ta hand om våra sjuka och äldre. FM-företagen välkomnar  Liberalernas förslag om ett återinförande av vårdbiträden för en effektivare vård.

DN Debatt 20160225 - Återinför vårdbiträden för en effektivare vård

Enligt "Utredning om införande av ett Facility Management koncept" för Uppsala Akademiska Sjukhus från 2013 drogs slutsatsen att vårdpersonalen lade ner så mycket som 125timmar/vecka på tjänster/moment som inte var direkt vårdrelaterade. Utredningen fann även att ett FM- koncept skulle leda till stor tidsbesparing, nöjdare personal, högre patientnöjdhet och att rätt person utför rätt arbetsuppgift.

"Utredning om införande av ett Facility Management koncept", John Tillman, Uppsala Akademiska sjukhus, 201309, gjord av Landstingsservice på uppdrag av produktionsstyrelsen

Under Almedalsveckan 2015 höll Almega Serviceföretagen ett seminarium om outsourcing och frigörande av resurser i välfärden med bland annat Erika Ullberg (S) och Solveig Zander (C) som visade att 10 miljarder kan frigöras genom outsourcing. Det gör FM- och servicebranschen till en viktig partner för välfärdssektorn.

Pressmeddelande: Positivt att S och C är överens om outsourcing i välfärden