Folkhälsomyndigheten: Snusket på toaletter i skolor och förskolor måste bort

Snusket på toaletter i skolor och förskolor måste bort.
Det anser Folkhälsomyndigheten som nu ger ut allmänna råd om städning i skola och förskola. Dåligt städade lokaler kan göra att allergiska barn får
känningar av sina allergier och blir trötta. Rena lokaler gör att elever mår och presterar bättre. 
Inte minst städningen av toaletterna behöver ryckas upp. De kan behöva städas flera gånger per dag, konstaterar myndigheten.             

Almega Serviceentreprenörernas skoltoalett och toalettdoftljus fortsätter att påverka.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/augusti/nya-allmanna-rad-om-stadning-i-skola-och-forskola/