Förhandlingarna pågår med Kommunal (Städavtalet)

Nytt förhandlingsdatum är utsatt till den 17 oktober

Fram tills att nytt avtal är tecknat gäller nuvarande allmänna villkor och nuvarande lönebestämmelser.

Våra yrkanden hittas här

Mer information om avtalsrörelsen 2017:
Serviceföretagen i avtal17
avtalsrörelsen.nu - Almegas avtalswebb
Arbetsmarknadsnytt - Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad från Svenskt Näringsliv

Serviceföretagens sociala medier:
Facebook
Twitter
Instagram