Kommentar till Skatteverkets granskning - "En ren städbransch?"

Skatteverkets granskning kring fusk i städbranschen välkomnas av Städföretagen

Skatteverket går igenom typiska förfaringssätt och tipsar om vilka varningssignaler som ska ge både myndigheter och beställare av städtjänster anledning att ifrågasätta om allt står rätt till. Det är värdefull läsning.
 
Länk till pressmeddelande och rapporten på Skatteverkets hemsida

Städföretagen har i många år arbetat aktivt för att minska fusket, genom samarbeten med myndigheter, fackföreningar och upphandlare. Det är inte så att vi skyller ifrån oss, men vi kan inte heller ta ansvar för enskilda människors kriminella handlingar. Vi känner inte heller igen oss i Skatteverkets uppgifter av 50% av företagen fuskar. Majoriteten av landets 50 största företag står under frivillig tillsyn och kontroll genom Almegas auktorisation. Totalt cirka 160 företag är auktoriserade, och dessa står för en överväldigande majoritet av omsättningen i branschen (totalt 28,8 miljarder kr enligt vår branschrapport). Våra egna beräkningar säger att cirka 10% av omsättningen utgörs av svart arbete (”En renare städbransch”)

Länk till rapporten "En renare städbransch", Almega Serviceentreprenörerna, 2011.

Detta är naturligtvis illa nog. Konkurrensen snedvrids och alla seriösa aktörer tvingas pressa sina priser och marginaler på ett sätt som varken gynnar anställda eller kunder. Vi har tagit fram en kalkyl på hur mycket en timmes städning kostar för ett företag som följer våra kollektivavtal, som betalar skatt och sociala avgifter. Den lägsta summan är cirka 250 kr per timme, och då har vi ändå inte tagit med kostnader för utbildning, arbetsledning och fackligt arbete. Kalkylen hittar ni här.

Ändå är det väldigt vanligt att offentliga upphandlingar tilldelas företag som erbjuder städning för betydligt lägre priser. Enligt en enkät genomförd i våras bland våra medlemmar har 58% av företagen deltagit i offentlig upphandling de senaste två åren där antaget anbud varit lägre än 210 kr per timme. Vi vill ha ett ännu bättre samarbete med beställarna av städtjänster, både privata och offentliga. Genom att ställa krav på kvalitet men också att ifrågasätta hur företagens kalkyler ser ut när man kommer fram till så låga priser, kan vi tillsammans göra branschen renare. Varför inte utesluta alla anbud som uppenbart understiger en rimlig kalkyl?

Gesa Markusson, Fastighetsanställdas Förbund, lanserade i P1 morgon förslaget att facken skulle få tillgång till företagens alla lönespecifikationer för att kunna kontrollera att allting står rätt till. Vi utvecklar gärna samarbetet med Fastighetsanställdas Förbund, men den föreslagna metoden leder fel. Oinskränkt rätt att gå in på företagen och göra kontroller är jämförbart med myndighetsutövning och bör förbehållas just myndigheter, och då givetvis under lagreglerade former.

Länk till intervjun i P1 morgon

I dessa tider med hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomar och invandrare, tror vi att städ- och servicebranschen har en viktig roll att spela. Det är ett utmärkt instegsjobb som kan bidra till snabbare integration och etablering på arbetsmarknaden. Det ligger i allas intresse att bekämpa fusket.

Fotnot: Almega organiserar cirka 900 av de cirka 2300 aktiebolag som enligt SCB:s klassificering är städföretag. Enligt vår egen branschrapport har 79,6% av städföretagen färre än 10 anställda.

Markus Lindström, Branschansvarig Almega Serviceföretagen