Konfliktvarsel från Unionen – men inte på era företag

Unionen har varslat om konflikt på tjänstemannaavtalet som är gemensamt för städ-, specialservice och säkerhetsföretag från och med den 18 april.

Det är viktigt att påpeka att inga städ- eller specialserviceföretag omfattas av konfliktvarslet.

Unionen har valt ut tre stycken säkerhetsföretag och inga andra. Det innebär att inga tjänstemän på era företag får strejka. Om någon av  de anställda, oavsett anledning, uppger att de tänker strejka bör ni snabbt påpeka att ert företag inte är berört, vilket de lätt kan kontrollera genom att kontakta Unionen. Det är också viktigt att framhålla att det är först den 18 april som varslet träder ikraft, om inte tvisten är löst dessförinnan.

Medlingsförhandlingar kommer att inledas inom kort och vi kommer att göra allt för att lösa den uppkomna situationen så snabbt som möjligt. Detta innebär att berörda förhandlare kommer att vara svåra att nå. Vi lägger fortlöpande ut information på den här sidan, och på www.avtalsrorelsen.nu

När tvisten är löst kommer ni att få information om det nya avtalet. Det kommer att omfatta alla företag som är bundna av avtalet – städ-, specialservice och säkerhetsföretag.

Vad handlar då konflikten om? Mer information hittar ni på länkarna nedan.

Almegas pressmeddelande avseende Unionens varsel

Almegas vd blogg - Hatt i tjänst (Anna-Karin Hatt)