Kriminalvårdens upphandling av städtjänster

Den 9 december rapporterade SVT Rapport om Kriminalvårdens upphandling av städtjänster. Det antagna anbudets låga pris indikerar att Kriminalvården kan ha valt ett företag som utnyttjar svart arbetskraft.  Almega Serviceentreprenörerna ställer sig mycket kritiskt till hur Kriminalvården genomfört sin upphandling.

Almega Serviceentreprenörernas uträkningar indikerar att Kriminalvården har valt ett städföretag som kan ta ut ett lägre timpris än 200 kronor i timmen. Det är en direkt varningssignal och innebär att företaget kan nyttja svart arbetskraft. Om så inte är fallet, har Kriminalvården valt ett städföretag som sannolikt kommer utföra städtjänsterna med mycket låg kvalitet. I båda fallen är det anmärkningsvärt att Kriminalvården antagit anbudet.  

Problemen med bristfälliga offentliga upphandlingar har ju pågått under en längre tid. I den senaste branschrapporten framkommer att fler än 60 procent numera avstår från att delta i offentliga upphandlingar.

Det är mycket tråkigt att fallet med Kriminalvården har inträffat, men det ger oss möjlighet att uppmärksamma problemet som är spritt i hela branschen och således är långt större än enbart Kriminalvårdens upphandling.    

­­­
Länk till artikeln

För mer information kontakta Ari Kouvonen.