Medling har påbörjats

Medling gällande serviceentreprenadavtalet inleds

Almega Serviceföretagens företrädare träffar medlarna kl 11.00.

Medlarna har tidigare under förmiddagen träffat de fackliga motparterna.

Läs mer om varslet här