Mötesplats YA

Välkommen till erfarenhetsutbyte om YA-jobb (yrkesintroduktionsavtalsanställningar). Har ditt företag anställt eller tänker anställa en ungdom på yrkesintroduktionsavtal? Har du frågor runt det arbetsplatsförlagda lärandet som du vill diskutera? Vill du få inspiration och idéer av andra? Då är du välkommen till någon av våra mötesplatser om YA-jobb. Under november/december 2014 anordnar vi fem halvdagsträffar om lärande på arbetsplatsen. Träffarna är tänkta för arbetsgivare som anställt eller tänker anställa på yrkesintroduktionsavtal, handledarna och ungdomarna som är anställda på yrkesintroduktionsavtal. Vi bjuder på morgonkaffe och lunch.

Vi som anordnar träffarna är Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen). Vårt uppdrag är att hjälpa till med att förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande på arbetsplatserna. Vill du läsa mer om vad vi gör, besök gärna vår hemsida www.sou.gov.se/ya.

Från 09.00 bjuder vi på kaffe och smörgås.
09.30 berättar vi om vårt uppdrag och svarar på frågor.
09.45 erfarenhetsutbyte i grupper runt arbetsplatslärandet vid yrkesintroduktionsanställningar. Tanken är att ni ska få ta del av andras erfarenheter och att vi i YA-delegationen ska få veta hur vi kan underlätta ert arbete framöver.
12.00 bjuder vi på lunch.

Vi planerar att genomföra dessa träffar på fem orter i Sverige (lokal meddelar vi senare):
Stockholm 19 november
Malmö 3 december
Göteborg 4 december
Växjö 10 december
Jönköping 11 december

Valet av orter beror på att det är i dessa områden som flest YA-anställningar verkar finnas. Om tillräckligt intresse finns, kommer vi anordna mötesplatser på ytterligare orter.

Anmäl namn på deltagare samt vilken roll deltagaren har (arbetsgivare, handledare eller anställd på yrkesintroduktionsavtal), datum och ort senast två veckor i förväg per mejl till Amanda, se nedan. Anmäl också om någon deltagare har behov av specialkost.

Hör gärna av er om ni undrar över något!

Välkomna

Marianne, Hans-Eric och Amanda

Amanda Lindqvist
Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)
www.sou.gov.se/ya

+46 72-220 97 33
amanda.lindqvist@regeringskansliet.se