Nytt, flagrant försök att spräcka märket

Årets avtalsrörelse är långt ifrån över. Just nu mobiliserar ett par av fackförbunden inom den konstellation av fackförbund som kallar sig 6F med full kraft för att göra ännu ett försök att spräcka märket i årets avtalsrörelse.

I förra veckan varslade Seko och Fastighets Almega Städföretagen om strejk på sex olika städföretag på totalt tolv olika platser runt om i landet. Och i dagarna har övriga fack inom 6F börjat varsla om sympatistrejker i ett tydligt försök att på det här avtalsområdet spräcka märket.

Konflikten handlar om löneökningarna för anställda på städbolagen. Fackförbunden Seko och Fastighets kräver att de anställda ska få högre löneökningar än vad alla andra på arbetsmarknaden fått i årets avtalsrörelse. Det facken kräver är 590 kronor i löneökning vilket motsvarar 2,65 procent vilket är klart över det märke på 2,2 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

I de avtal där man tidigare i avtalsrörelsen kommit överens om 590 kronor i löneökningstakt har detta kompenserats genom andra kostnadsbesparande förändringar i kollektivavtalet vilket gjort att kostnadsökningen stannat på märkets 2,2 procent. Men några sådana ändringar är Fastighets och Seko inte intresserade av på städavtalet, utan här hotar man istället med att gå ut i strejk för att spräcka märket och i förlängningen utmana industrins normerande roll på arbetsmarknaden.

Samtidigt väljer facken inom 6F att med varsel om sympatistrejker dra in företag och medarbetare i helt andra branscher, som redan har tecknat sina nya kollektivavtal i årets avtalsrörelse och därmed har fredsplikt. Och konsekvenserna av det kan bli väldigt stora, till exempel genom att Elektrikerförbundet tagit ut sina medlemmar vid Öresundsbron. Det är helt orimligt att företag och kunder i branscher som redan tecknat avtal om fredsplikt ska drabbas av strejker i en konflikt som inte handlar om dem. Varken Skärgårdstrafiken, målarna eller elektrikerna är part i den här konflikten men facken väljer ändå att dra in dem i konflikten.

Väljer facken att lösa ut strejken kommer många människor och många företag  drabbas av en strejk, som enbart har till syfte att spräcka det märke som satts och som alla andra på arbetsmarknaden fått och valt att respektera.

Anna-Karin Hatt, vd Almega
2016-06-09

Mer av Anna-Karin Hatt - "Hatt i tjänst"