Offentliga upphandlingar förstör städbranschen i Sverige

”Vi kan inte konkurrera med oseriösa bolag som säljer ut sig för cirka 120 kronor per timme”, säger Emma Dehmer Unevik, vd på Stockholms Städsystem AB.


Emma Dehmer Unevik, styrelseledamot i Serviceföretagens och Städföretagen, intervjuas av Svenskt Näringsliv om problematiken med fokuseringen på lägsta pris i offentlig upphandling med en snedvriden marknadskonkurrens som följd.

Länk till artikel