Nyhetsinslag på TV4 om smutsiga skoltoaletter

Almega Serviceentreprenörernas granskning synliggör att kommuner inte i tillräcklig utsträckning prioriterar god hygien i offentliga miljöer.

Läs rapport om smutsiga skoltoaletter (pdf)

Se nyhetsinslaget på TV4:
Kommuner väljer pris före renhet (länk till TV4)