Rena miljöer lyfter välfärden

Expressens granskning av städningen på sjukhus och de brister man funnit har fått många att reagera. Det är förståeligt och vi på Almega Serviceföretagen, som organiserar landets privata städföretag, ger gärna vår syn på saken.

Först och främst är det glädjande att vikten av bra städning lyfts fram. Det gäller inte bara på sjukhus och skolor. I en rapport från 2014 gör Nima Sanandaji nedslag i aktuell forskning kring rena miljöer och dess (stora) påverkan på socialt beteende. Slutsatsen är tydlig. Den fysiska miljön påverkar vårt beteende. Arbetsplatser som vård och skola bör inte bara vara rena av hygieniska skäl. Det bör också hållas rent för att säkerställa god vård och goda studieresultat. (”Rena miljöer lyfter välfärden”, finansierad av Almega Serviceföretagen)

Om nu städningen inte fungerar, vems är felet?

Aftonbladets Eva Franchell gör kopplingen att städning som utförs av privata utförare är sämre än städning i offentlig egen regi. Länk till ledaren.

När vi granskat Expressen/GT:s lista med rangordning av sjukhus efter hur nöjda patienterna själva är med städningen, kommer vi fram till att två av de tre bästa sjukhusen städas av privata entreprenörer. I övrigt är resultaten spridda – det finns bra exempel med både egen regi och privat utförd städning.

Hur ska vi då komma tillrätta med de brister som trots allt finns? Ur vårt perspektiv finns en viktig förklaring i de offentliga upphandlingarna. I offentliga upphandlingar är det den upphandlande myndigheten/beställaren som anger vilka krav som ska uppfyllas, hur tjänsten ska utföras och som skapar förutsättningarna för leverantören att göra ett bra jobb. Att ställa tydliga kvalitetskrav är av största vikt.

En granskning vi själva gjorde av 1.200 upphandlingar år 2013 visade att 96% av alla offentliga upphandlingar av skolstädning gick till anbudsgivaren som erbjöd lägsta pris. Med enkel matematik kan man dra slutsatsen att kvalitet såväl som arbetsvillkor blir lidande.

Ett återkommande problem är dessutom att uppföljningen av kvalitetskraven är bristfällig eller rent av obefintlig, vilket skapar utrymme för att leveransen inte blir det önskade, vare sig för beställare eller utförare.

Almega Serviceföretagen fördjupar gärna samarbetet med upphandlande enheter med det gemensamma målet att städningen av våra sjukhus ska bli bättre. Det tjänar alla på.

Markus Lindström, Branschansvarig Almega Serviceföretagen