Lägesrapport RUT Q3 2016

Almega: Rut-branschen har stannat av på grund av politiska beslut


Almega presenterar idag nya siffror som visar hur regeringens halvering av rut-avdraget har slagit hårt mot rut-sektorn. För hela 2016 förväntades en tillväxttakt på 15 procent, men under perioden januari till och med juli 2016 har dock genomsnittstillväxten i rut-sektorn bara varit en procent. Rapporten innehåller unika siffror som visar att antalet rut-utförare har minskat med drygt 10 procent i år.

Lägesrapport RUT Q3 2016

Almegas pressmeddelande

Sveriges Radio - Kommentar Ulf Lindberg, Näringspolitisk Chef Almega