Serviceföretagen träffar kollektivavtal för Sanering

Almega Serviceföretagen/ Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund har kommit överens om ett nytt av avtal för Specialserviceavtalet.

Avtalet är på 12 månader och lönerna höjs med 590 kr per månad för heltidsanställda, från och med den 1 april. De olika tilläggen i avtalen höjs med 2,2%.

Vi bedömer att avtalet totalt sett kostar 2,2%, vilket är samma nivå, det så kallade ”märket”, som man kommit överens om på andra avtalsområden i årets avtalsrörelse.

 - Vi är nöjda med att vi har kunnat träffa ett avtal som ligger i nivå med vad som gäller på övriga arbetsmarknaden. Vi har tillsammans med Fastighets enats om mer flexibla regler för schemaläggning och enklare regler vid korta anställningar vilket kommer gynna branschen, säger Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceföretagen

Städavtalet med Fastighets löper ut den sista maj. Där har förhandlingarna ännu inte påbörjats.

För mer information:

Marcus Lindström
Avtalsansvarig
Almega Serviceföretagen
tfn: 08-762 69 03