Städföretagens årsmöte 2016

Välkommen till Almega Städföretagens årsmöte onsdagen den 27 april 2016 kl 13.00-15.00!

Datum och tid

Onsdagen den 27 april 2016 kl 13.00 - 15.00

Plats

Gällöfsta City Konferens, Biblioteksgatan 29, Stockholm

Program:

13.00  Inledning
Ordförande Måns Svensson har ordet
Val av mötesordförande
Val av två justeringsmän
Valberedningens förslag till ny styrelse
Förslag till ny valberedning

Avtalsrörelsen
Marcus Lindström

Serviceföretagen
Marcus Lindström

Auktorisationen
Inger Jonasdotter, ordförande Auktorisationsnämnden
Marcus Lindström
Ari Kouvonen

Näringspolitik och marknadsföring
Maria Cardell och Ari Kouvonen

Val av ny styrelse

Val av ny valberedning

15.00 Avslutning, kaffe och mingel