Sympativarsel från Fastighets och Seko

Fackförbunden Fastighets och Seko har idag varslat om sympatistrejk på flera avtalsområden. Syftet med strejkvarslen är att skada svensk industri för att på så sätt tvinga fram ett avtal som spräcker märket för årets avtalsrörelse.

Fastighets har varslat företag som omfattas av Saneringsavtalet om strejk. Detta trots att Fastighets så sent som för ett par veckor sedan tecknade kollektivavtal med fredsplikt för Sanneringsbranschen.

- Det varsel om sympatiåtgärder som Fastighets har lagt visar på att reglerna om sympatistrejker måste ändras. Det är helt orimligt att Fastighets ett par veckor efter att de träffar avtal med oss varslar om en sympatistrejk som skadar svensk industri för att tvinga fram ett dyrare avtal än vad som är normen på hela den svenska arbetsmarknaden, säger Marcus Lindström, Förhandlinschef Almega Städföretagen

Fackförbundet Seko har även tagit ut delar av Stockholms skärgårdstrafik i strejk.

För mer information

Marcus Lindström
Förhandlingschef Almega Städföretagen
Tfn: 08-762 69 03

David Wästberg
Arbetsgivarpolitik
Tfn: 070-345 68 59