Tack för i år - Serviceföretagen i Almedalen 2016

Årets Almedalsvecka börjar lida mot sitt slut och Serviceföretagen deltagande och engagemang har varit mycket givande.

Vi har haft seminarium tillsammans med Almega och träffat ett 20-tal kommun, landsting och Riksdagspolitiker. Länkar till både seminarium och till våra sociala medier, där uppdateringar under veckan har gjorts med bland annat bilder från våra politikermötet, hittar du längre ner på sidan.

Vi vill rikta ett Stort Tack till våra styrelseföreträdare som varit på plats under veckan och tackar för den tid och det stora engagemang som lagts ned inför och under veckan!

Serviceföretagens seminarium "Hur skapar vi instegsjobb i välfärden?"

Servicelyftet: 10 000 nya praktikplatser i välfärden för asylsökande

Panel:
Azita Shariati, vd Sodexo och ordförande Serviceföretagen
Ari Kouvonen, Näringspolitisk expert Serviceföretagen

Almegas övriga seminarium under veckan

Serviceföretagen på Twitter

Serviceföretagen på Facebook


Serviceföretagen önskar Glad Sommar!