Yrkesintroduktionsanställning

Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform. Genom den får du möjlighet att anställa en ung person och under sex månader ge yrkespraktikanten en gedigen kompetens formad efter dina behov. Yrkespraktikanten får jobba inom alla delar av verksamheten och genomgår samtidigt en anpassad yrkesutbildning.

Mer information hittar du på följande länk: http://www.sry.se/yrkesintroduktion/