Branschsamverkan inom städ- och servicebranschen

Almega Serviceföretagen ingår i en policygrupp tillsammans med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Fastighetsanställdas förbund och Kommunal som syftar till att försvåra för svartjobb och underlätta för seriöst företagande inom städ- och servicebranschen.

Branschsamarbetet leds av en policygrupp med ledande representanter från de olika organisationerna. De träffas fyra gånger per år.

Frågor som det kommer samverkas kring är bland annat följande:

  • Samverkan med andra branscher
  • Informations- eller utbildningsinsatser
  • Förslag om ändrad lagstiftning
  • Insatser som påverkar städ- och servicebranschens anseende

    Policygruppen kommer sedan knyta till sig arbetsgrupper som ska arbeta med specifika frågor.


Vägledning för kontroll av arbets- och uppehållstillstånd
Under 2015 tog gruppen i samarbete med myndigheter fram en vägledning för kontroll av arbets- och uppehållstillstånd. Checklistan  har tagits fram för att underlätta för arbetsgivaren att kunna genomföra sin skyldighet att, innan en anställning påbörjas och under anställningstiden kontrollera arbetstagares rätt att vistas och arbeta i Sverige.

Observera att vägledningen berör de vanligaste arbets- och uppehållstillstånden, mer information finns att hämta från Migrationsverkets hemsida.