Facility Management (FM) är en stor, men dold bransch i Sverige samtidigt som just Sverige är ett av de mest utvecklade länderna inom FM.

Branschens verkliga storlek har diskuterats under flera års tid. Visste du till exempel att branschen anställer ca 300.000 personer och har en omsättning på 210mdr, ca 5% av Sveriges BNP.

FM- branschen är en personalintensiv och operativ bransch och de tre vanligaste yrkena är: Städare (ca 24% av totalen), fastighetsskötare (ca 13% av totalen) och receptionister (ca 8% av totalen). Likt städ- och servicebranschen är FM-branschen en viktig del i integrationsarbetet och många utlandsfödda har sitt första arbete inom FM.   

FM- rapporten 2016 är ett samarbete mellan Almega FM-företagen och branschorganisationen IFMA och redovisar siffror och statistik över FM - branschen, en sammanställning som inte tidigare gjorts i denna form. Beräkningarna är gjorda med hjälp av Statistiska Centralbyråns (SCB) yrkeskoder

Branschorganisationen IFMA


Rapporten finns att beställa i vår webbshop.