Nordisk standard för städkvalitet

Med Nordisk standard för städkvalitet säkerställer att du och din kund talar samma språk. När man har en likartad uppfattning om städkvaliteten underlättas en positiv dialog med kunden.

Kvalitetskrav enligt SS 627801 (INSTA 800)
Mall för kvalitetsprofiler för administrativa lokaler för SS 627801 (INSTA 800).

Visa alla

Vad är SS 62 78 01?

SS 62 78 01 är en nordisk standard tidigare kallad INSTA 800, som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal - oberoende av vilka städsystem, frekvenser eller metoder som används. Utvärderingen ska ske omedelbart efter utförd städning.

Hur används standarden?

Standarden kan användas i alla typer av byggnader och lokaler. Städkvaliteten beskrivs av sex olika kvalitetsnivåer. Kvalitetsnivåerna bestäms av det tillåtna antalet föroreningar.

Kvalitetsnivåerna relateras till lokalstorlekar och inte till typen av lokaler. Oavsett om det är en produktionslokal eller en lokal i ett kontorshus, ett sjukhus, en järnvägsvagn eller en färja, är det storleken av lokalen som bestämmer det tillåtna antalet föroreningar för en viss kvalitetsnivå.

Standarden gäller enbart för daglig städning. Standarden omfattar inte kontroll av städrelaterade serviceuppgifter som till exempel påfyllning av toalettartiklar, blomskötsel, service och påfyllning av kaffeautomater eller returpappershantering. Sådana uppgifter regleras i städavtalet.

Standarden har sex kvalitetsnivåer

Nivå noll är den lägsta kvalitetsnivån, medan nivå fem beskriver städresultatet på den högsta nivån. Det ger kunden möjlighet att välja den kvalitetsnivå som passar till respektive lokal. För varje lokal ska kunden definiera vilken kvalitetsnivå som krävs för fyra objektgrupper: inventarier, väggar, golv och tak.

Standarden definierar fyra olika objektsgruppen

Nedan ges några exempel på vad som kan finnas i varje objektgrupp.

  • Inventarier - bord stolar, tavlor, skåp, toalettstolar, handfat, lösa speglar
  • Väggar - väggytor, dörrar, eluttag, paneler
  • Golv - golv, golvgavlar, trösklar, trappor
  • Tak - takytor, rör, takarmaturer

Skrifter

Kompletterande skrifter finns att beställa www.sis.se.